Výstava ateliérových prací

VELE-SLAVÍN

Štěpán Beneš

Anotace

Náš urbanistický návrh pro budoucí rozvoj města v okolí Zámku Veleslavín reaguje na aktuální nedostatky této městské čtvrti. Přichází se zlepšením v oblasti dopravního řešení a prostupnosti území. Poskytuje velké množství příležitostí k bydlení, ke kterému přidává adekvátní občanskou vybavenost a tím do města přivádí nový život. Využívá deformovaných a opuštěných ploch v rámci zástavby a vytváří rozmanité zelené plochy s parkovou úpravou určenou k relaxaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka