Výstava ateliérových prací

BŘEVNOV - PYRAMIDA JINAK

Bc. David Foud

Anotace

Návrh nové zástavby namísto dnešního hotelu Pyramida vychází z kontextu a polohy mezi blokovou a deskovou zástavbou. Pracuje s dvěma hlavními osami, které určují podobu rozložení budoucí zástavby. První osa je definována ulicemi Jílkova a Za Pohořelcem, která tyto ulice propojuje. Druhá osa propojuje Dlabačov s Malovankou a vytváří částečný překryv výjezdu ze Smíchovského a Brusnického tunelu, který umožňuje jednoduchý přechod přes tento silniční uzel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný