Výstava ateliérových prací

Český Dům na Taiwan

Filip Bernard

Ocenění

Anotace

Český dům v Taiwanu si představuji jako kompaktní, reprezentativní stavbu, která se umí přizpůsobit náročnému internímu programu. Proto jsem navrhl moderní železobetonovou skeletovou stavbu s ocelovým předsazeným pláštěm z perforovaného ohýbaného plechu ve vertikálním směru, který zajišťuje dostatečné ztužení. Tím se ve vnitřních prostorech udržuje přijatelné klima a zároveň se snižují tepelné zisky. Vnitřní konstrukce je vystavěna na pravidelném půdorysném rastru, který je tvořen čtvercovou sítí 3 x 3. Vykonzolované části jsou vyneseny diagonálními ztužujícími prvky, které přenáší jak tahové tak tlakové napětí. Celá stavba je dále zpevněna dvěma komunikačními jádry s výtahy, které slouží jako únikové cesty typu C. Objekt má 13 podlaží a jeho hmota je pravidelně odlehčena odebíráním hmoty

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.