Diplomové práce

NÁKLADNÍ ULICE V OPAVĚ - MĚSTSKÉ LÁZNĚ

Lichý Norbert

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Proměna Nákladní ulice na městský bulvár. Navázání na zelený prstenec na místě bývalých hradeb. Propojení města a řeky. Návrh městských lázní jako impulz k rozvoji dané lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.