Výstava ateliérových prací

Muzeum robotů

Bc. Oleksii Petrenko

Anotace

Dneska společnost má hodně obav a strachu z robotu, i když jsou zábavní, nikdo nebude chtít, aby roboti dosáhli rozvoje, když už budou konkurovat s lidi. Hodně her a filmu jenom vzbuzují tento strach. Jez zřídka lze potkat něco, co naopak poukazuje na jejich plusy. Úkolem muzea robotů v první řadě je propaganda, popularizace, inspir-ace a osvobození lidí od strachu z těchto technologií, získání nových zkušenosti od interakce s nimi, protože jak ukazuje naší praxe, roboti dodnes nám jenom pomáhali a zlepšovali náš život, a my chceme aby to tak i zůstalo v budoucnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten