Výstava ateliérových prací

VODA, VODĚNKA

Bc. Paola Recmanová

Anotace

Voda - nezbytná součást jak krajiny, tak i nás samotných a jedna z velkých hodnot řešeného území. Areál sousedí s potokem Mastníkem a disponuje zámeckým potůčkem. Každá voda svým charakterem vytváří i jinou atmosféru. Potok Mastník je klidný, plochý, zatímco potůček má větší spád, je více živý a protéká roklí. Cílem projektu bylo zachovat a obnovit přírodní i historickou hodnotu parku. Důraz je kladen na zachování vody v krajině a zlepšení tak okolní biodiverzity a rozmanitosti. Projekt pracuje jak se stávajícími vodními plochami a toky, tak i s dešťovou vodou a snaží se tyto „vody“ propojit, aby mezi sebou plynule fungovaly jako jeden organismus. Nezapomíná se samozřejmě na lidi, pro které je navržená lepší přístupnost těchto vod, vznikají nová místa k odpočinku, k hrají a tvoření.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan