Výstava ateliérových prací

Veleslavín

Michal Stejskal

Anotace

Zadáním bylo navrhnout budoucí vizi pro městkou čtvrť Veleslavín. Návrh měl z části vycházet z vítězného návrhu na stanici Veleslavín od architektů Dalibora Hlaváčka a Zuzany Kučerové. Ve své práci jsem věnoval zvýšenou pozornost návrhu městské zeleně a propojení současných parků a nové zelené zóny

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka