Výstava ateliérových prací

Sada nerezového nádobí Remoska

BcA. Kristýna Coufalová

Anotace

Cílem bylo navrhnou sadu hrnců a pánviček, která by rozšířila portfolio produktů této značky. Nejdříve jsem si prostudovala rozmanitou nabídku na českém i zahraničním trhu. Během rešerše jsem si vypisovala výhody a nevýhody jednotlivých řešení a hledala jsem možnosti jejich vylepšení. Následně jsem skicováním zkoušela různá tvarová řešení, která jsem poté tvořila i v 3D modelovacím programu, pro přesné definování výsledného tvaru. Stěžejním prvkem mého návrhu je tvar elipsy, který tvoří horní konturu nádob, zatímco ve spodu má standardní tvar kruhu. To umožňuje libovolné natáčení poklice během vaření, čímž je možné regulovat únik páry. Velkou výhodu přináší především při slévání.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek