Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Sdružené bydlení - Senior cohousing

Bc. Veronika Kutilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je společné bydlení pro seniory, zvané cohousing. Vzhledem k měřítku okolní zástavby je objekt rozdělen na tři funkční celky, které jsou ze strany zahrady propojeny pavlačí. V prostředním objektu jsou navrženy služby pro potřeby obyvatel a široké veřejnosti. Oba postraní objekty slouží k bydlení. Byty jsou řešeny jako bezbariérové. Objekt je umístěn na náměstí na Starém Proseku a má sloužit jak jeho obyvatelům, tak i širší veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.