Výstava ateliérových prací

STING - Pohár na medovinu

Štefan Strapko

Anotace

Cieľom tejto klauzúrnej práce bolo navrhnúť pohár, prípadne set, ktorý je určený pre konkrétny nápoj alebo konkrétneho výrobcu nápojov. V rámci navrhovania bolo potrebné spracovať dizajnový jazyk značky a prispôsobiť výsledný produkt charakteru vybraného nápoja.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel