Diplomové práce

Letenské náměstí

Bc. Lucie Němcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Letenské náměstí je ve své současné podobě nevyhovující. Stávající komerční objekt znemožňuje využívání tohoto významného veřejného prostoru adekvátním způsobem. Předmětem této práce je řešení náměstí jako volného prostranství s ověřením jeho částečného zastavění. Nově navrhovaný dům poskytne možnost pro rozšíření Akademie výtvarných umění a umístění krytého tržiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.