Výstava ateliérových prací

Galéria Pragovka

Richard Cirják

Anotace

Galéria Pragovka slúži k rozšíreniu a rozvíjaniu miestnej umeleckej komunity a spoločenského života. Projekt Galéria Pragovka sa nachádza v centrálnej části tohto územia, takže je akési centrum diania na Pragovke. Projekt pozostáva z velkých otvorených priestorov galérie spojených s knižnicou a kaviarňou na prvom nadzemnom podlaží. Na 2NP sa nachádzajú priestory pre miestnych umelcov a začínajúce ateliéry, ktoré spolupracujú s galériou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.