Výstava ateliérových prací

Bubny

Sophia Kačena

Anotace

Rozvojové území Holešovice - Bubny se nachází v severní části hlavního města Prahy a je umístěno na levém břehu v meandru řeky Vltavy. Území je v dostupné vzdálenosti od historického centra města. Zadáním bylo vytvořit nejen novou čtvrť, ale i nové centrum v rámci Prahy, které by doplňovalo pomyslný trojúhelník kolem historického centra Prahy, zahrnující Holešovice, Dejvice a Pankrác.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák