Závěrečné práce

Semily - Řeky - Mezi městem a krajinou

Bc. Jan Mastník

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je revitalizace sídliště Řeky v Semilech a především přilehlého průmyslového areálu textilní továrny, který je svojí velikostí a zachovalým stavem unikátním dokladem textilní výroby druhé poloviny 19.století. Diplomový projekt se snaží pomocí analýz aktuálních potřeb města najít pro areál nové funkční využití a citlivě z něj vytvořit funkční součást města a zajistit tak jeho přežití do budoucna. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.