Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Přezka

Antonie Kirchen

Anotace

Koncepce semestrálních zadání z transformace stare čínské hry Tangram a jejích tvarových variací. Široce pojaté téma několik projektů do finálního výstupu uceleného konceptu vzájemně komunikujících módních doplňků. Na základem hry s danými geometrickými tvary Tangramu bylo úkolem pomocí omezeného počtu dílků vytvořit svůj monogram. Rozvíjením variant vznikla tangramová abeceda. Přezka a drobný doprovodný design (náušnice, manžetové knoflíčky, brož...) mají přímou návaznost na kompoziční řešení iniciál vlastního monogramu, přičemž byl kladen důraz na funkci, mechanismus, zapínání a harmonizaci celku, kterou akcentuje grafický návrh potisku textilie (tapeta).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel