Výstava ateliérových prací

Přezka

Alžběta Veličková

Anotace

Koncepce semestrálních zadání vychází z transformace staré čínské hry Tangram a jejích tvarových variací. Široce pojaté téma spojuje několik projektů do finálního výstupu uceleného konceptu vzájemně komunikujících módních doplňků. Na základě hry s danými geometrickými tvary Tangramu bylo úkolem pomocí omezeného počtu dílků vytvořit svůj monogram. Rozvíjením variant vznikla tangramová abeceda. Přezka a drobný doprovodný design (náušnice, manžetové knoflíčky, brož…) mají přímou návaznost na kompoziční řešení iniciál vlastního monogramu, přičemž byl kladen důraz na funkci, mechanismus zapínání a harmonizaci celku, kterou akcentuje grafický návrh potisku textilie (tapeta).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel