Výstava ateliérových prací

Obrazovky

Veronika Janotová

Anotace

Kulturní centrum Balthasara Neumanna umístěné na Kasárním náměstí v historické části města Cheb. Tři krychlové hmoty zasazené do terénu s přední prosklenou fasádou. Přes den kostky rozházené na terénu, v noci tři televizní obrazovky osvětlující město.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov