Výstava ateliérových prací

ba, betónová architektúra, brutalistická architektúra, bratislava

Zuzana Butelová

Anotace

Jedná sa o priestorovú koláž, ktorá predstavuje zatiaľ nezrealizovanú knihu o bratislavskej brutalistickej architektúre. Súbor deviatich navzájom pospájaných otvorených kníh vytvára mapu Bratislavy. Jednotlivé knihy zároveň predstavujú samostatné kapitoly knihy. Na každej dvojstránke sa nachádza časť mapy, z ktorej vyrastá betónový model stavby, ktorá sa v danej časti mesta nachádza. Všetky listy knihy sú zlepené k sebe, voľných zostalo len pár, ktoré predchádzajú dvojstránke s mapou. Na nich je možné prečítať si informácie o stavbe a architektovi. Koláž kombinuje vizuálny a zároveň hmatateľný zážitok. Voľbou pastelových farieb použitých na ilustrácie som chcela prilákať aj ľudí, ktorí sú k brutalizmu, resp. betónu ako takému, skeptickí a pripadá im ponurý a depresívny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.