Výstava ateliérových prací

Centrum Sídliště Ďáblice

Bc. Kryštof Jireš

Anotace

Cílem urbanistického návrhu centra Sídliště Ďáblice je najít ideální řešení budoucího rozvoje. Centru sídliště značně chybí plochy k pronájmu pro administrativu a manuální pracovní činnost. Zároveň je zde znát úpadek veřejných prostranství, jenž mají být společně se zelení největší sídlištní kvalitou. Centrum samo pak postrádá hlavně na západní a východní straně jasnou hranici. Tento fakt ještě více umocňuje otočení hlavních fasád domů na hlavní severo-jižní veřejný prostor, příchozí z jiných směrů pak vstupují do centra zadem. Hlavní náměstí sever-jih je dlouhé 185 metrů a je rozdělené do menších prostor s odlišným charakterem. Pomyslná cesta celým územím od Ďáblického háje po centrum končí budovou metra a ochrannými svodidly ulice Střelničná...

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský