Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Centrum Sídliště Ďáblice

Kryštof Jireš

Anotace

Cílem urbanistického návrhu centra Sídliště Ďáblice je najít ideální řešení budoucího rozvoje. Centru sídliště značně chybí plochy k pronájmu pro administrativu a manuální pracovní činnost. Zároveň je zde znát úpadek veřejných prostranství, jenž mají být společně se zelení největší sídlištní kvalitou. Centrum samo pak postrádá hlavně na západní a východní straně jasnou hranici. Tento fakt ještě více umocňuje otočení hlavních fasád domů na hlavní severo-jižní veřejný prostor, příchozí z jiných směrů pak vstupují do centra zadem. Hlavní náměstí sever-jih je dlouhé 185 metrů a je rozdělené do menších prostor s odlišným charakterem. Pomyslná cesta celým územím od Ďáblického háje po centrum končí budovou metra a ochrannými svodidly ulice Střelničná...

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský