Výstava ateliérových prací

Anotace

Buštěhrad je malé, rychle se rozvíjející město s unikátním historickým jádrem, nacházející se 22 km severozápadně od Prahy, a 5 km východně od Kladna, v nadmořské výšce 322 m.n.m. Buštěhrad stojí na výjimečném geologickém podloží v oblasti osídlené po tisíce let. V bohaté historii města hrají roli významné české osobnosti a události českých, i evropských dějin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler