Závěrečné práce

Penzion pro seniory - Průhonice

Bc. Pavel Borůvka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je bydlení pro seniory v Průhonicích s dalšími službami pro klienty i širokou veřejnost. Seniorské bydlení je určeno zejména pro průhonické obyvatele, jako možnost strávení svého stáří v prostředí, na které jsou zvyklí. Inspirací pro návrh byla podoba „tradiční“ vesnice v regionu. Bydlení je zabezpečeno v přízemních domech s několika bytovými jednotkami a služby v hlavní budově. Areál leží v blízkosti centra a dává seniorům možnost dále se účastnit života v obci a zároveň využívat možnosti každodenní péče v oblastech, na které již sami nestačí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.