Výstava ateliérových prací

Anotace

INMI je nezvyčajne riešený koncept modulového nábytku bez jednej pevnej steny. Podstava a strop sú priebežne, cez dvierka spojené vo vrcholoch a zavetrané tzv. poličkovými spojmi. Tie sa dajú vkladať priečne, alebo pozdĺžne. Ovínaním látky, okolo týchto spojov sa tvoria poličky. Veci svojou váhou zaistia aby sa látka neodmotala. Môžu sa tvarovať, cez viaceré úrovne. Rozmedzia pre knihovničku, odkladaciu poličku U a V, botník, vešiak, proste jak je majiteli libo. Moduly si môže nastaviť na deliacu stenu. Celý model je kompletne demontovateľný. Jednotlivé dielce sú vyrobené iba z jedného materiálu, takže je vhodný na recykláciu. Sám vytlačený 3D tlčou z recyklátu. Obalovým materiálom je rub textilnej časti poličky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer