Závěrečné práce

HUMPOLECKÉ STROJÍRNY

Malá Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Humpolecké strojírny se nachází v těsné blízkosti historického centra města. Oblast je dodnes silně kontaminována a je otázkou, zda objekty na parcele zachovat nebo srovnat se zemí. Svažitý terén a nejasná urbanistická koncepce vtiskly v minulosti lokalitě jedinečný genius loci, území i samotné objekty působí chaoticky, ale o to půvabněji. Racionálně řešené průmyslové objekty v sobě skrývají množství světlených atmosfér a rozličně řešených prostor, přičemž v některých už si příroda bere zpět to, co jí patřilo. V souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje zkoumám své studii možnosti zachování objektů, které považuji za architektonicky kvalitní a jejichž obnova by napomohla intenzifikaci města v samotném centru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.