Výstava ateliérových prací

Nad pešinou

Laura Jirásková

Anotace

Riešené územie sa nachádza pri jazere Zlaté piesky na okraji mesta Bratislava. Aj napriek tomu, že je súčasťou menej atraktívneho územia industrializovanej zóny, patrí k obľúbeným a každoročne navštevovaným lokalitám, lákadlom je najmä jeho rozsiahla vodná plocha využívaná rekreačne ako aj i pri športových aktivitách. V návrhu som pridaním drevených môl rozšírila plochu brehov a odklonila cyklocestu, tvorba verejného priestranstva v rozľahlom území nad vodnou plochou zas má prilákať novú skupinu návštevníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová