Výstava ateliérových prací

Jeskyně mysli

Bc. Michal Stejskal

Anotace

Jednalo se o architektonickou soutěž vypsanou Earth Energies New Zealand. Zadáním bylo vytvořit meditační prostor, který by měl být postaven na mýtině v blízkém lese. Určená lokalita je od hlavní rezidence vzdálena 300 metrů a je přístupná pouze pěší cestou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta