Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ KLÁŠTERNÍ MANUFAKTURY

Šebestová Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt se zabývá revitalizací areálu bývalé textilní manufaktury v Oseku. Hlavním předmětem práce je prověření možnosti nového využití areálu manufaktury a obnova jejích zahrad, doplnění struktury zástavby po zaniklém statku a znovu-scelení těchto dvou částí tak, aby došlo k navýšení atraktivity místa i zachování historických a architektonických hodnot. Práce má tři části: nejdříve byla zpracována typologická studie manufaktur z 16. -18. století, poté byly zpracovány analýzy města Osek a posléze architektonický návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.