Výstava ateliérových prací

Dlaždičův potok

Bc. Anna Homoláčová

Ocenění

Anotace

Ruprechtický lesopark je místem na pomezí statisícového města a volné krajiny. Jeho životodárnou tepnou je potok, na nějž je vázáno velké množství chráněných živočichů a rostlin. Koncepční řešení si klade za cíl zlepšení pobytové kvality údolí potoka s filosofií minimálních zásahů. Hlavním vyjadřovacím prostředkem konceptu je motiv skvrny, který vychází z podoby místního významného živočicha, mloka skvrnitého, a místního tradičního materiálu, liberecké žuly. Systém značení a pobytových míst vypráví příběh od pramene po ústí, který oživuje otázky spojené s ochranou přírody a nabízí klidná místa ke spočinutí s podkresem tekoucí vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan