Výstava ateliérových prací

Kulturní Letná

Sophia Kačena

Anotace

Bývalý Stalinův pomník se nachází na Letenské pláni v Praze. Cílem této práce bylo představit koncept využití podzemních prostorů a veřejného prostranství kolem bývalého pomníku a zrevitalizovat tak místo, které bylo a stále může být důležitou dominantou tyčící se nad centrem Prahy. Toto místo je také důležitým orientačním bodem. Bylo vybudováno velkolepě, dnes bohužel ale chátrá a jeho potenciál není využit v dostatečné míře. Projekt Kulturní Letná chce z místa vytvořit prostor, kde to žije, kde spolu lidé budou chtít trávit svůj volný čas a který přinese potenciál pro pořádání společenských akcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák