Výstava ateliérových prací

Knihovna a Výukové centrum Mělník

Bc. Eliška Kořínková

Anotace

Řešeným objektem je nová budova knihovny a výukového centra v ulici Tyršova v Mělníce. Objekt půdorysně reaguje na křivku přiléhající veřejné komunikace. Svým tvarem utváří vnitřní chráněné nádvoří kam jsou situovány hlavní vstupy. Hmota knihovny je zdůrazněná převýšenou věží, která je rekcí na věž mělnického zámku. Součástí souboru objektů je mimo prostorů knihovny a učebnen výukového centra také kavárna a galerie moderního umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho