Závěrečné práce

Pěstování v interiéru

Bartošová Lucie

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pěstování v interiéru. Cílem práce je navrhnout produkt v podobě pěstební sady, která akceptuje především jednotlivá stádia růstu rostlin a problém nedostatku přirozeného světla v interiéru v průběhu velké části roku. Výsledný návrh využívá možnosti umístění jednotlivých pěstebních nádob na sebe za cílem ušetření místa a zároveň umožňuje uživateli s nádobami variabilně pracovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.