Výstava ateliérových prací

Lezecká hala Podolí

Martina Sedláčeková

Anotace

Športová hala na lezenie a bouldering v Prahe – Podolí je navrhovaná ako miestna dominanta reagujúca na urbanistickú os historických budov internátov. Dve kompaktné hmoty sú spojené v mieste osi subtílnym preskleným krčkom. Polygonálne pôdorysy hmôt sú dispozične riešené ako prevádzkové a komunikačné jadrá obklopené priestormi na lezenie. Nižšia časť objektu funguje ako vstupná a obsahuje všetky prevádzkové priestory vrátane bouldru a lezeckej steny do 12m. Vyššia časť ponúka lezecké steny do 23m. Z bufetu na 3np má návštevník možnosť vidieť na takmer všetky lezecké plochy. Prirodzené osvetlenie je zabezpečené strešnými svetlíkmi, ktoré kopírujú radiálnu konštrukciu strechy. Konštrukčne sa jedná o železobetónový stenový systém zastrešený radiálnym systémom stužených oceľových lán.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha