Výstava ateliérových prací

Svatováclavská cesta, aneb z Prahy do Staré Boleslavi a zpět

Bc. Petra Hušková

Anotace

Znovuobjevení Svatováclavské cesty, jako spojení Prahy a Staré Boleslavi. Cesta, objekt jako takový je v mapách patrná dodnes, mnoho z cest je využíváno na běžné bázi, nebo jako účelové polní cesty. Další hodnotu, než jako spojnice bodu A a bodu B cesta postrádá, aproto jsem s rozhodla celou cestu se svými 17ti kilometry zpříjemnit vegetačními úpravami, vytvořením nových struktur, ale i respektováním struktur strávajících. 21 malých a 4 velké zastavení. Kostra celého návrhu. Malá zastavení tvoří vertikální prvek - roxorové věžičky. Velká zastavení vznikla na místech dosud nevyužitých, místech kde byla potřeba intervence. Jednotlivá zastavení se názvem, využitím, nebo ideou odkazují na pomístní názvy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová