Výstava ateliérových prací

ještě zelenější Stodůlky

Lucie Kadrmasová

Anotace

Většina lidí vnímá panelová sídliště jako betonovou čtvrť, místo spojené s negativními pocity a opomíjenou zelení. Ve Stodůlkách je opak pravdou. Urbanisticky skvěle navržené sídliště nabízí obyvatelům spoustu prostoru bez aut v takzvaných superblocích. Nedostatkem je, že tato místa nemají plně využitý svůj potenciál. Městskými zahrádkami, pronajímatelnými záhony a novým posezením dostaneme lidi zpět do superbloků a navíc dáme obyvatelům možnost vlastnoručně se podílet na vytváření veřejného prostoru v okolí jejich bydliště a propojit vztahy se svými sousedy či rodinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová