Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Základní umělecká škola Ratibořická, Horní Počernice

Holub Stanislav

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh nové budovy základní umělecké školy Ratibořické s koncertním sálem pro vytvoření kvalitního prostředí pro výuku a rozšíření vyučovaných oborů, a vytvoření nového kulturního centra v Horních Počernicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.