Výstava ateliérových prací

Letné kino, Beroun

Marta Alexajová

Anotace

Návrh rekonštrukcie a zastrešenia letného kina pozostáva s troch častí. Prvou je zázemie kina, ktoré okrem predaja lístkov a okrem hygienického zázemia obsahuje bufet pre predaj menšieho občerstvenia, a malú kaviareň. Druhou časťou je zastrešené hľadisko. Zastrešenie tvorí priehľadná a vzdušná konštrukcia, ktorá síce chráni pred nepriazňou počasia, ale neukráti divákov o jedinečný zážitok z pozerania filmov pod holým nebom. Zastrešenie je vytvorené zo štyroch vrstiev drevených latiek, ktoré sú posadené vo dvoch smeroch kolmo na seba. Nosnými prvkami sú oceľové nosníky. Na drevených latkách sú upevnené polykarbonátové dosky, ktoré tvoria krytinu zastrešenia. Treťou časťou je je plátno, ktoré je ponechané na súčasnom mieste.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný