Závěrečné práce

Dílna národů

Bc. Jan Tomandl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V bezprostřední blízkosti centra je „Leipziger Osten“ charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti, sociální segregací a nadprůměrným množstvím neobydlených objektů a nevyužitých pozemků. V posledních deseti letech zde došlo ke koncentraci obyvatel nejrůznějších národností a náboženských vyznání. Programy revitalizace této oblasti jako velkoplošné demolice, založení centrálního městského parku, podpora malých podnikatelů a dotace na rekonstrukce historických fasád a střech ukazují první výsledky. Nedaleko centra vzniká multikulturní čtvrť s početnými kulturními, sociálními a sportovními projekty ale i každodenním životem a veřejným městským prostorem. Prezence této oblasti je na vahách mezi tolerancí, integrací, rasismem a vytvářením nového ghetta. Dílna národů by se měla stát důležitým centrem oblasti „Leipziger Osten“. Význam tohoto kulturního a vzdělávacího centra by měl přesahovat její hranice. Měla by se zde etablovat kulturní scéna celoměstského dopadu. Poradenské služby a prostory pro komunikaci a vzdělávání budou doplněny nabídkami gastronomie a volného času. Tento dům musí ve svém výrazu znázornit svojí otevřenost a pojmy tolerance a integrace. Bude se rozvíjet z okolního městského prostoru a stane se jeho součástí. Národnosti -  Turci, arabské země, Kurdové, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci Náplň - víceúčelový sál, poradenské a vzdělávací služby (jazykové kurzy, domácí úkoly, doučování atd.), nadace a spolky (klub důchodců apod.), restaurace (arabská, asijská, ruská), centrum čínské medicíny nebo podobně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.