Výstava ateliérových prací

Dvoustranné bydlení

Bc. Tomáš Olša

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit blok bytových domů v lokalitě Palmovka, kde v rámci několika ateliérů vznikl nový návrh Pentagonu. Každý ze studentů měl za úkol navrhnout jeden dům v bloku s cílem vytvořit smysluplný a funkční celek. Pod celým blokem bylo navrženo podzemní parkování, které obslouží všechny bytové domy. Můj bytový dům se nachází v severní části bloku a fasády jsou orientované na severní a jižní světovou stranu. V parteru domu se nachází menší pekárna, kde si mohou obyvatelé bloku zajít pro čerstvé pečivo a kávu. Dále je zde obchod poskytující nejnutnější potraviny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel