Výstava ateliérových prací

Odpad Zábavou

Matyáš Mlček

Anotace

Cílem projektu je spojit vzdělávání v recyklaci a udržitelnosti se zábavou, neboť je to způsob jak s touto problematikou seznámit větší množství lidí. Zábavně vzdělávací park ze tří stran ho obklopuje recyklační dvůr a je s ním propojen okny, kterými návštěvníci mohou sledovat procesy uvnitř a využívá jeho suroviny. Atrakce jsou stylizovány do tématiky recyklace a program se odehrává v prostorech napodobujících recyklační areál a jsou vyrobeny např z bloků zde slisovaného papíru. Hosté, si mohou navrhnout a vytisknout na 3D tiskárně rekvizity ze zde recyklovaného plastu. Zábavní park se skládá ze 17 nezávislých boxů různých rozměrů z CLT panelů, které se dají přestavět pro jiný účel, nebo odstranit. Budova je koncipována tak, aby mohla v budoucnu růst jak na zemi, tak do dalších pater.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.