Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM PALMOVKA

Bc. Barbora Nunvářová

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit blok v rámci nově navržené územní studie pentagonu na Palmovce v Praze. Jednotlivé domy byly rozděleny mezi studenty a naším společným úkolem bylo vytvoření bloku, který bude určen pro bydlení. Důležitá byla vzájemná spolupráce při řešení návaznosti jednotlivých domů, parkování a aktivního parteru. Navržený bytový dům má sedm nadzemních podlaží, kde poslední podlaží je ustoupené. V přízemí domu je navržen prostor pro veřejné využití, v dalších patrech pak následuje obytná část domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel