Výstava ateliérových prací

ŽB 109

Kristýna Šedivá

Anotace

ŽB 109 je název projektu, který se zabývá obnovou a renovací souboru budov v Železném Brodě v památkové zóně Trávníky. Soubor budov se skládá z klasického rodinného domku se sedlovou střechou a břidlicovým štítem. Druhá část souboru je tvořena dvoupatrovou budovou ve svahu, která původně sloužila jako řeznictví s obytnou částí. Budova řeznictví ve svém původním stavu obsahovala pět různých vchodů, z kterých 3 sloužili pouze pro jednu místnost. Rozbitý půdorys objektu byl doplněn o výškové rozdíly v každém místnosti. Ve svém projektu se snažím soubor zjednodušit a zestručnit. Z původního rodinného domu, který přiléhá na dopravní komunikaci vytvářím komerční prostory a z budovy řeznictví soukromý dům majitele.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa