Výstava ateliérových prací

Krajina obce Choryně

Kateřina Vrbacká

Anotace

Katastrální území obce Choryně se nachází ve Zlínském kraji České republiky. Území dále sousedí s krajem Olomouckým. V blízkosti obce leží město Valašské Meziříčí. V centru katastrálního území se nachází obec, která se rozplývá do okolních luk, polí a smíšených lesů. Obec protíná řeka Bečva a odděluje od vesnice Choryňské rybníky. V rámci diplomního semináře jsem se zabývala analýzou území této obce. Na základě analýz jsem vytyčila hlavní problémy, a zamýšlela se nad možnostmi jejich řešení. Tato práce slouží jako podklad pro budoucí diplomovou práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.