Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Kulturní centrum v Přešticích

Jan Marek

Anotace

Přeštický paradox. V nejhodnotnější lokalitě v Přešticích s krásnými výhledy do širé krajiny, hned vedle největšího českého kostela mimo Prahu se nachází provizorně využívaná přežitá budova Přeštického prasete, rozpadající se skladiště a benzinka. Místo areálu Prasete navrhuji zbudovat nové kulturní centrum, které nahradí nebo doplní stávající kulturní zařízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek