Výstava ateliérových prací

Západní město jinak

Jakub Peterka

Anotace

Předmětem návrhu je nová obytná čtvrť v Praze. Jedná se o revizi probíhajícího developerského projektu Západní město. Řešení staví na hlavní kompoziční ose, která se stáčí na Zličín. Pomyslným kloubem osy je barokní dvůr Chaby s nově navrženým přírodním parkem. Cíl osy - Zličín je návrhem přetvořen v bránu do Prahy - nadregionální centrum s kapacitním P+R parkovištěm. Toto posílení Zličína jakožto zásadního záchytného dopravního uzlu umožňuje přehodnocení Rozvadovské spojky na městský bulvár. Výsledkem tohoto řešení je nová městská osa vedoucí ze Zličína skrz novou čtvrť Stodůlky - sever na Nové Butovice. Navržená čtvrť je koncipovaná jako celek mezi dvěma centry - Stodůlkami a Zličínem. Velký důraz je zároveň kladen na rozvinutí zelenomodré infrastruktury a posílení místních vazeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.