Výstava ateliérových prací

KRÁSNÁ - FARA A CENTRUM ŘEMESEL

Petr Churáček

Anotace

Předmětem projektu byl návrh změny území pro nové využití pozemků kolem stávající fary a kostela. Celý projekt si klade za cíl přivést lidová řemesla zpět do obce a nabídnout návštěvníkům ukázky řemesel spolu s možností nabídky zboží na místních poutích a jarmarcích. Proto je území koncipováno jako fara a přidružené centrum tradičních řemesel spolu s penzionem s ubytováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler