Výstava ateliérových prací

Bytový dům v Železném Brodě

Lukáš Němec

Anotace

Mým úkolem bylo navržení bytové stavby v Železném Brodě. K tomuto projektu jsem přistupoval s respektem, protože pozemek, na kterém je stavba umístěna se nachází v historickém centru města. Od začátku jsem věděl, že budu muset velice pozorně vnímat okolní zástavbu, aby můj nově navržený dům kontextuálně zapadl do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa