Závěrečné práce

Městské zahrádky / zahrádkové osady

Mydlářová Michaela

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Centrum dění, na němž se podílejí všichni, kteří se zde objeví, ať se jedná pouze o průchozí, či o občany, kteří zde žijí. Jedná se o místo, kde byly v rámci zadání u přilehlého nádraží a brownfieldu, navrženy komunitní záhony propojené s veřejným prostorem. Samotné centrum dění obce Vrané nad Vltavou má tak území, kde se mohou obyvatelé podílet na dalším jeho rozvoji a které je zároveň přístupné veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.