Výstava ateliérových prací

Regulační plán Libčice nad Vltavou - nové centrum

Lenka Kovářová

Anotace

Regulační plán navazuje na urbanistickou studii v Libčicích nad Vltavou. Upřesňuje rozvoj nové zástavby v místě brownfieldu a koriguje přeměnu zástavby současné. Cílem je vytvoření nového centra, které bude obě části Libčic spojovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.