Výstava ateliérových prací

Terasový bytový dům

Bc. Ondřej Koloničný

Anotace

BYTOVÁ STAVBA BYLA NAVRŽENA NA PŮDORYSU „L“- FASÁDA DO ULICE JE ROVNOBĚŽNÁ S OSOU PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ. NAPROTI TOMU FASÁDA SMĚŘUJÍCÍ K PLÁNOVANÉMU DVORECKÉMU MOSTU NENÍ ROVNOBĚŽNÁ S OSOU MOSTU A VZNIKÁ ZAJÍMAVÝ OSOVÝ KONFLIKT. HMOTA VYCHÁZÍ Z NÁPADU NA VELKÉ MNOŽSTVÍ TERAS, IDEÁLNĚ TAK, ABY KAŽDÝ BYT MĚL SVOU VLASTNÍ TERASU. VE VÝSLEDNÉM PROJEKTU SE PODAŘILO DOSÁHNOUT TOHOTO ZÁMĚRU A SMĚROVAT VŠECHNY TERASY K ŘECE. V 1NP SE NÁCHÁZÍ OBCHODY A RESTAURACE S VÝHLEDEM NA ŘEKU. V KAŽDÉM DALŠÍM PATŘE UŽ JSOU POUZE BYTY S TERASAMI. URBANISTICKÝ NÁVRH SE SNAŽÍ ZACHOVAT CO NEJVÍCE STÁVAJÍCÍC ZELENĚ SOUČASNÝCH ZASTAVĚNÝCH PROSTOR, NAVRHVOVANÝ DŮM JE PAK SITUOVÁN NA SEVERNÍ STRANĚ POZEMKU. CÍLEM PRÁCE BYLO NAVRHNOUT BYTOVOU STAVBU A URBANISTICKÝ NÁVRH PRO ŽLUTÉ LÁZNĚ.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa