Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Lávka na Pražskou bránu

Gabriela Voláková

Anotace

Jak se dostat na Pražskou bránu? Návhr lávky a schodišťové věže umožňuje nový přístup do Pražské brány, která patří mezi významné historické stavby v Kouřimi. Zároveň toto nové řešení nabízí návštěvníkům nové výhledy na centrum města Kouřim a okolí. Lávka je novým prvkem, který nenarušuje historický objekt zásadním způsobem. Prochází skrz celý objekt nově vytvořenými otvory. Původní vchody zůstávají přiznány na fasádě. Lávka a přístupová schodišťová věž jsou navrženy z vysokopevnostního betonu UHPC, který vizuálně vytváří dojem lehké konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr