Výstava ateliérových prací

Dostupné bydlení pro Prahu 6

Michal Svoboda

Anotace

Bytové domy na třech osách Na jednom místě se spojujích tři významné pražšké osy: Diametr, Dejvická a Eliášova, která překvapivě navazuje až na přažský hrad. Brownfield Hradčanské, í díky své výborné dopravní obsulžnosti, nabízií možnost vytvoření centra pro setkávání rovnou třech čtvrtí. Bytové domy získavají roli vykopváče této potencionálně nové čtvrti, ale musí se umět vypořádat i se současným nepříznivým stavem; hluk z kolejí, výšková barikáda. Městské centrum Hradčanská by se tedy nemuselo rozvíjet od bloků profesora Engela, ale má možnost si vytvářet svůj vlastní příběh, s respektem na okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák